Etusivu    Hallitus    Säännöt    FAQ    Tapahtumat    Jäseneksi?
Artikkeleita    Tutkimukset     Linkit    In english


KOKONAISVALTAISEN KOIRANJALOSTUKSEN TUKI RY
Hyvinvointi - Etiikka - Terveys - Ideologia

Julkaisemme sivuillamme yhdistyksen toiminta-alaan liittyviä artikkeleita. Halutessasi lainata kirjoituksia tai tehdä linkin sivuillemme, muistathan sopia asiasta kanssamme etukäteen. Pdf -muotoiset artikkelit ovat luettavissa Acrobat Readerilla.


Perusgenetiikkaa ja koiranjalostusta:
*Kangasvuo, Inkeri: Genetiikan ABC
*Mäki, Katariina: Periytyvyys ja sen matematiikka (pdf, 80.7 kb)
*Mäki, Katariina: Siitoskoiran valinta (pdf, 108 kb)
*Mäki, Katariina: Jälkeläisseuranta ja jalostustyön arvioinnin keinot (pdf, 73 kb)

Genetiikkaa DNA-tasolla, mutta kansankielellä:
Geenikartoitusta (Canine Genome Project) ja DNA:n toimintaa
*Koskinen, Mikko ja Bredbacka, Peter: Onko koirasi sukupuu oikea vai väärä?
*Koskinen, Mikko ja Bredbacka, Peter: DNA-tekniikkaan perustuva koirien polveutumisen varmistus on mahdollista (pdf, 44 kb)
*Mäki, Katariina: Geenitesteistä apua koiranjalostukseen - kaikkia ongelmia ne eivät ratkaise
*Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J.: Mapping Out The Dogs Genetic Future (pdf, 90.6 kb) ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Geneettinen umpikuja: Koiran geneettisen tulevaisuuden kartoitus

Pienten populaatioiden ja sukusiitoksen ongelmista:
*Kangasvuo, Inkeri: Jalostussolmuja
*Mäki, Katariina: Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen (pdf, 215 kb)
*Mäki, Katariina: Pienten populaatioiden jalostus (pdf, 138 kb)
*Mäki, Katariina ja Ekman, Tarja: Terveempien koirarotujen puolesta - sukusiitosdepressiota ja matadorijalostusta vastaan (HETIn sukusiitosseminaarin antia, syksy 2003)
*Sundgren, Per-Erik: Epäterveistä kauneusihanteista syntyy sairaita koiria (pdf, 180 kb)
*Sundgren, Per-Erik: Luonto suojaa sukusiitokselta

Geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen:
Koiran alkuperä ja perinnöllinen monimuotoisuus sekä eri tekijöiden vaikutus monimuotoisuuteen. Kenen vastuulla perinnöllisen vaihtelun säilyttäminen on? Amerikan Kennelklubin vs. rotujärjestöjen rooli jalostuksessa.
*Coile, C., Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J.: The Shallow End of the Gene Pool (pdf, 113 kb) ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Geneettinen umpikuja: Geenivarannon kavetessa
*Thorpe-Vargas, S., Cargill, J. ja Coile, C.: The Genetic Cul-de-sac. Dogs as an endangered species (pdf, 96.4 kb) ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Geneettinen umpikuja: Koira uhanalaisena lajina

Tuloksia suomalaisesta lonkka- ja kyynärdysplasiatutkimuksesta:
*Mäki, Katariina: Suomenajokoiran lonkkanivelten perinnöllinen taso huononemassa (pdf, 111 kb)
*Mäki, Katariina: Lonkka- ja kyynärdysplasiatutkimuksen tuloksia: periytymisasteet ja BLUP-indeksit (pdf, 164 kb)
*Mäki, Katariina: Lonkka- ja kyynärniveldysplasian jalostukseen pian avuksi BLUP-indeksejä (pdf, 180 kb)
*Mäki, Katariina: Käyttö vai näyttö: Jalostuksessa vain toiseen keskittyminen voi muuttaa myös toista
*Mäki, Katariina: BLUP-indeksejä lasketaan jo 17 rodulle

Koirankasvattajan etiikkaa:
Susan Thorpe-Vargas ja John Cargill ovat kirjoittaneet neliosaisen sarjan koirankasvattajan etiikasta. Sarja käsittelee aihetta eri näkökulmista, jotka kaikki liittyvät koiraan ja sen rooliin nyky-yhteiskunnassa. Sarjassa käsitellään eettisiä kysymyksiä liittyen mm. rotujen säilyttämiseen ja parantamiseen, perinnöllisiin sairauksiin ja rotujen käyttötarkoituksiin. Kirjoittaja käsittelee Amerikan Kennelklubin tilastoja, koiranäyttelyitä, pennunostajan vastuuta, sopimuksia, 'rescue'-toimintaa, pentutehtaita ja lemmikkieläinkauppoja, USA:n maatalousministeriön roolia sekä koirien myyntiin ja mainostamiseen liittyviä asioita.
*Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J.: The Ties That Bind: Genetics & The Breeder (pdf, 142 kb)
*Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J.: Breeder Ethics (pdf, 78.5 kb)

Sekalaisia artikkeleita koiranjalostuksesta:

*Bragge, Hanna: Koirien epilepsia. Kirjallisuuskatsaus 2005
*Coile, C., Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J: As You Sow, So Shall You Reap; the role of the parent club in the genetic health of our dogs ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Geneettinen umpikuja: Mitä kylvät, sitä niität; rotujärjestöjen rooli rotukoirien geneettisen terveyden edistämisessä
*Riitta Lamminsalon kokoama ja ylläpitämä luettelo koirien luonneominaisuuksia käsittelevistä tutkimuksista
*McGreevy, P.D. ja Nicholas, F.W.: Ratkaisuehdotuksia koiranjalostuksen hyvinvointiongelmiin
*Mäki, Katariina: Per-Erik Sundgren Hyvinkäällä: Koiranäyttelyt ovat nykypäivän koiranjalostuksen suurin ongelma
*Mäki, Katariina: Cavalierien sydänvika vähenisi dramaattisesti jalostuksen avulla
*Mäki, Katariina: Addisonin tauti
*Päivärinta, Maija: Mitä rasvapateista tiedetään nykypäivänä?
*Thorpe-Vargas, S., Coile, C. ja Cargill, J.: What you get, is NOT necessarily what you see! (pdf, 116 kb) ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Mitä saat ei ole välttämättä mitä näet
*Thorpe-Vargas, S. ja Cargill, J: Food for thought ; SUOMENNOS Inkeri Kangasvuo: Geneettinen umpikuja: Ajattelemisen aihetta
*Wachtel, Hellmuth: About Kennel Clubs responsibilities (pdf, 48.1 kb)

Esitelmiä
*Liinamo, Anna-Elisa, 24.2.2007: Käyttökoirien jalostus - Eurooppalaisia näkökulmia (pdf, 1.18 Mb)
*Mäki, Katariina, 31.1.2004: Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen


                      © 2007 Kokonaisvaltaisen Koiranjalostuksen Tuki ry