Etusivu    Hallitus    Säännöt    FAQ    Tapahtumat ja lehti     Jäseneksi?
Artikkeleita    Tutkimukset     Linkit    In english


KOKONAISVALTAISEN KOIRANJALOSTUKSEN TUKI RY
Hyvinvointi - Etiikka - Terveys - Ideologia

Keräämme suomalaisia koiranjalostusaiheisia tai aiheeseen liittyviä tutkimuksia yhteiseen rekisteriin. Otattehan yhteyttä hallituksen toimihenkilöihin, mikäli haluatte sivuillemme linkin omaan tutkimukseenne.

Käynnissä olevia tutkimuksia:
Luonneominaisuuksien periytyvyys ja luonnetestin käyttökelpoisuus jalostuksessa. Tutkimussuunnitelma 13.02.2003.

Lappalaiskoirien kasvattajien ja Finnzymesin yhteistyötutkimus:
Suomenlapinkoiran ja lapinporokoiran perinnöllinen muuntelu.

Väitöskirjat:
Leppänen, M. 2000. Utilizing health programmes for controlling canine genetic diseases in Finland. Helsingin yliopisto, kliinisen eläinlääketieteen laitos.

Mäki, K. 2004. Breeding against hip and elbow dysplasia in dogs. Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos.
Lehdistötiedote suomeksi (tiivistelmä)

Pro-Gradu työt:
Liinamo, A.-E. 1995. Suomenajokoirien metsästysominaisuuksia kuvaavien mittojen vaihteluun vaikuttavat tekijät ja perinnölliset tunnusluvut. Helsingin yliopisto, Kotieläintieteen laitoksen julkaisuja nro 12. 53 s + 2 liitettä.

Toivanen, J. Kahdeksan rodun ja eri sukupuolten luonne-erot koiralla (Canis familiaris L.). 1997. Biologian laitos, Joensuun yliopisto.

Mäki, K. 1998. Rottweilereiden lonkka- ja kyynärniveldysplasian perinnölliset tunnusluvut. Helsingin yliopisto, Kotieläintieteen laitoksen julkaisuja no 33. 39 s + 2 liitettä.

Vuori, L.K.J. 1998. Haiman vajaatoiminnan (PDA) perinnöllisyys pitkäkarvaisella colliella. Helsingin yliopisto, Kotieläintieteen laitoksen julkaisuja no 31. 40s.

Koskinen, M. 1999. Mikrosatelliitti-DNA:n käyttö koirien yksilöntunnistuksessa ja populaatiorakenteen tarkastelussa. Helsingin yliopisto, Kotieläintieteen laitoksen julkaisuja nro 43. 50 s.

Mustonen, M. 2004. Koirien luonnetestaus ja siinä arvioitavien osa-alueiden periytymisastearviot rottweilerilla vanhempi-jälkeläinen reggressiomenetelmällä. Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti. 58 s.

Tieteelliset artikkelit:

1996

Karjalainen, L., Ojala, M. & Vilva, V. 1996. Environmental effects and genetic parameters for measurements of hunting performance in the Finnish Spitz. Journal of Animal Breeding and Genetics 113: 525-534.

Mäkinen, A., Zijlstra, C., Haan, N. A. de, Mellink, C. H. M. & Bosma, A. A. 1996. Localization of ribosomal RNA genes in the dog by fluorescence in situ hybridization. Cytogenetics and Cell Genetics 74: 227-244.

1997

Karjalainen, L. & Ojala, M. 1997. Generation intervals and inbreeding coefficients in the Finnish Hound and the Finnish Spitz. Journal of Animal Breeding and Genetics 114: 33-41.

Liinamo, A.-E., Karjalainen, L., Ojala, M. & Vilva, V. 1997. Estimates of genetic parameters and environmental effects for measures of hunting performance in Finnish Hounds. Journal of Animal Science 75 (3): 622-629.

Mäkinen, A., Zijlstra, C., Haan, N. A. de, Mellink, C. H. M. & Bosma, A. A. 1997. Localization of 18S+28S and 5S ribosomal RNA genes in the dog by fluorescence in situ hybridization. Cytogenetics and Cell Genetics 78: 231-235.

1998

Leppänen, M. & Saloniemi, H. 1998. Screening and controlling canine inherited ocular diseases in Finland: epidemiological, economical and health promotional aspect. Veterinary Ophthalmology 1: 203-210.


1999

Koskinen, M. T. & Bredbacka, P. 1999. A convenient and efficient microsatellite-based assay for resolving parentages in dogs. Animal Genetics 30 (2): 148-149.


Leppänen, M., Paloheimo, A. & Saloniemi, H. 1999. Attitudes of Finnish veterinarians about programs to control canine genetic diseases. Preventive Veterinary Medicine 38: 239-257.

2000

Koskinen, M.T. & Bredbacka, P. 2000. Assessment of the population structure of five Finnish dog breeds with microsatellites. Animal Genetics 31: 310-317.

Leppänen, M., Mäki, K., Juga, J. & Saloniemi, H. 2000. Factors affecting hip dysplasia in German Shepherd Dogs in Finland: efficacy of the current improvement programme. Journal of Small Animal Practice 41: 19-23.

Leppänen, M., Mäki, K., Juga, J. & Saloniemi, H. 2000. Estimation of heritability for hip dysplasia in German Shepherd Dogs in Finland. Journal of Animal Breeding and Genetics 117: 97-103.

Leppänen, M., Paloheimo, A. & Saloniemi, H. 2000. Attitudes of Finnish dog-breeders about programs to control canine genetic diseases. Preventive Veterinary Medicine 43: 159-175.

Leppänen, M., Paloheimo, A. & Saloniemi, H. 2000. Attitudes of Finnish dog-owners about programs to control canine genetic diseases. Preventive Veterinary Medicine 43: 145-158.

Mäki, K., Liinamo A.-E. & Ojala, M. 2000. Estimates of Genetic Parameters for Hip and Elbow Dysplasia in Finnish Rottweilers. Journal of Animal Science 78: 1141-1148.

2001

Leppänen, M., Mårtenson, J. & Mäki, K. 2001. Ophthalmological screening examinations of German Pinschers in Finland. Veterinary Ophthalmology 4(3): 165-169.

Lingaas, F., Aarskaug, T., Gerlach, J.A., Juneja, R.K., Fredholm, M., Sampson, J., Suter, N., Holmes, N.G., Binns, M.M., Ryder, E.J., Van Haeringen, W.A., Venta, P.J., Brouillette, J.A., Yuzbasiyan-Gurkan, V., Wilton, A.N., Bredbacka, P., Koskinen, M., Dunner, S., Parra, D., Schmutz, S., Schelling, C., Schläpfer, J. & Dolf, G. 2001. A canine linkage map: 39 linkage groups. Journal of Animal Breeding and Genetics 118: 3-19.

Mäki, K., Groen, A.F., Liinamo, A.-E. & Ojala, M. 2001. Population structure, inbreeding trend and their association with hip and elbow dysplasia in dogs. Animal Science 73: 217-228.

2002

Mäki, K., Groen, A.F., Liinamo, A.-E. & Ojala, M. 2002. Genetic variances, trends and mode of inheritance for hip and elbow dysplasia in Finnish dog populations. Animal Science 75: 197-207.

2003

Koskinen, M.T. 2003. Individual assignment using microsatellite DNA reveals unambiguous breed identification in the domestic dog. Animal Genetics 34: 297-301.

2004

Mäki, K., Janss, L.L.G., Groen, A.F., Liinamo, A.-E. & Ojala, M. 2004. An indication of major genes affecting hip and elbow dysplasia in four Finnish dog populations. Heredity 5: 402-408.

2005

Mäki, K., Liinamo, A.-E., Groen, A.F., Bijma, P. & Ojala, M. 2005. The effect of breeding schemes on the genetic response of canine hip dysplasia, elbow dysplasia, behaviour traits and appearance. Animal Welfare 14: 117-124.Väitöskirjoja ja pro gradu -töitä voi ostaa kyseisiltä laitoksilta, ja artikkelien eripainoksia/kopioita voi kysellä kirjoittajilta.                       © 2007 Kokonaisvaltaisen Koiranjalostuksen Tuki ry