Katariina Mäki

Sähköposti: [email protected]


Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) ja jalostusagronomi. Työskennellyt Helsingin yliopiston Kotieläintieteen laitoksella ja Maa- ja Elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tutkimusassistenttina ja tutkijana lypsylehmien ja lampaiden jalostusohjelmia käsittelevissä tutkimuksissa. Vuosina 2000-2003 työskenteli Kotieläintieteen laitoksella kokopäiväisenä apurahatutkijana väitöskirjansa 'Koirien lonkka- ja kyynärniveldysplasian vähentäminen jalostuksen avulla' parissa. Toimii nykyisin samalla laitoksella kotieläinten jalostustieteen assistenttina. Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen.

Katariinan julkaisuluettelo
Sulje ikkuna