Koiranhankintaopas

koiranhankintaopas_150.jpg

Oppaan ja sen liitteet löydät tästä linkistä

Koiranhankintaopas nyt myös englanninkielisenä linkistä

Download and read the free
Dog Buyer’s Guide  

Ajankohtaista


2.2.2015 HETIn artikkeli- ja uutispankit sekä HETI-lehdet on avattu vapaasti luettavaksi.
..........................................................

14.10.2014 ARTIKKELI
Rotukoirien jalostus - näillä mennään
Artikkeli luettavissa Artikkelit sivulla ..........................................................

29.9.2013 UUTINEN
Pitkien selkien ja pienikokoisuuden jalostamisella on negatiivisia yhteyksiä koirien terveyteen
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

12.9.2013 UUTINEN
FM Marjo Hytösen väitös Geenivirhe aiheuttaa häiriöitä koiran karvoituksen ja hampaiden kehityksessä
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

27.7.2013 UUTINEN
ELL Anu Lappalaisen väitös 14.6.2013: Koirien perinnöllisistä luustosairauksista uutta tietoa röntgenseulonnalla
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

27.7.2013 UUTINEN
Dopamiini-trasportaatiogeeni mahdollisesti syynä poissaolo- ja aggressiivisuuskohtauksiin belgianpaimenkoira malinois?illa
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Uusi tieteellinen lehti koiratutkimukselle
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Atooppiseen ihottumaan yhteydessä oleva geeni paikannettu
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Geeniterapia parantaa tyypin 1 diabetesta sairastavat koirat
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

2.5.2013 UUTINEN
Kastroidut ja sterilisoidut koirat elävät pidempään
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

3.4.2013 UUTINEN
Hengitysvaikeuksia pidetään tietyille roduille normaalina
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

3.4.2013 UUTINEN
Aikaisen steriloinnin ja kastroinnin vaikutukset terveyteen kultaisillanoutajilla
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

22.2.2013 UUTINEN
Omistajat eivät aina tunnista koiriensa äänipelkoa
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

22.2.2013 UUTINEN
Sama geenivirhe aiheuttaa Pompen taudin sekä koirille että ihmisille
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:298600 kpl

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen Tuki ry - HETI:n rekisteritietoja ja verkkopalveluja. Tässä tietosuojaselosteessa mainittu "rekisteröity" tarkoittaa yksityishenkilöä tai jäsenyhdistyksen edustajaa ja "yhteisö" yritystä, yhdistystä, oppilaitosta, kuntaa tai vastaavaa.


1. Rekisterinpitäjä

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki HETI ry
Bulevardi 17 B 13
00120 Helsinki

2. Rekisterin nimi
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki HETI ry:n rekisteri, joka koostuu alla luetelluista ja toisistaan erillisistä rekistereistä

  •  Jäsenrekisteri: jäsenmaksut, yhteydenpito ja jäsentiedotus
  • Tiedotusrekisterit: tiedotustoiminta (ei jäsenet), yritys-, yhteistyö- ja mediakontaktit
  • Tilaajarekisterit: tilattavat tuotteet ja palvelut
  • Käyttäjärekisterit: kotisivut ja muut verkkopalvelut

3. Yhteyshenkilöt

Jäsenrekisteri


Tiedotusrekisterit
Anitta Kainulainen
kts. Toimihenkilöt-sivu

Tilaajarekisterit

Käyttäjä- ja lomakerekisterit

Kotisivut, koiranjalostus.fi -keskustelufoorumi ja muut verkkopalvelut Anitta Kainulainen
kts. Toimihenkilöt-sivu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen palveluntarjonta, yhteydenpito ja tiedotus. Rekisteriä voidaan käyttää rekisteröityyn tai rekisteröidyn edustamaan yhteisöön kohdistuvaan suoramarkkinointiin rekisterinpitäjän toimintaan liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä lisäksi lähiosoite, sähköpostiosoite ja tieto jäsenmaksusuorituksista. Vapaaehtoisena tietona kerätään puhelinnumero ja suoramarkkoinointikielto.
Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa muille yhdistyksen rekisterinpitäjille rajoitetusti sellaisia tietoja, joita tarvitaan jäsenen pyytämän palvelun toteuttamiseksi. Jäsenrekisteristä voidaan koota sähköpostilistoja (nimi ja sähköpostiosoite) yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa varten. Jäsenen etu- ja sukunimi voidaan julkaista kotisivuilla kannatusjäsenluettelossa, jos hän on erikseen ilmoittanut haluavansa julkaista sen.

Tiedotusrekisterit
Tiedotusrekisterit voivat sisältää tiedotteiden vastaanottajan tai hänen edustamansa yhteisön nimen ja yhteystiedot sekä erillisen listan niistä, jotka ovat kieltäneet tietojensa käytön suoramarkkinoinnissa. Tiedotusrekisteri voi olla myös sähköinen postituslista.

Tilaajarekisterit
Tilaajarekisterit voivat sisältää rekisteröidyn tai hänen edustamansa yhteisön nimen ja yhteystiedot. Ne voivat sisältää myös tilauksien toimittamiseksi tarpeellisia tietoja, yksityiskohtaisia tietoja tilatuista tuotteista tai palveluista, päivämääriä, kellonaikoja ja viittauksia muihin asiaan liittyviin tietolähteisiin. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Käyttäjärekisterit

Järjestelmän käyttäjärekisterit

Järjestelmän käyttäjärekisterit voivat sisältää rekisteröidyn itse antamia tai järjestelmän automaattisesti kokoamia tietoja järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Sähköiset jäsen- ja postituslistat
Käyttäjärekisterien sähköiset jäsen- ja postituslistat voivat sisältää niihin rekisteröityneiden nimen ja muita yhteystietoja. Rekisteröityneet ovat liittymisellään sallineet postitse ja/tai sähköpostitse tapahtuvan viestinnän. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Lomakerekisterit
Lomakerekisterit voivat sisältää tietoja, jotka rekisteröity on lähettänyt rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän verkkopalveluissa olevien lomakkeiden kautta. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien sisältämien henkilö- ja muiden tietojen lähde on pääsääntöisesti rekisteröity itse. Tiedotusrekisterit voivat sisältää myös muulla tavoin kerättyjä yhteystietoja. Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäsenyyttä hakevan tai jäsenen omalla ilmoituksella sekä jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvistä tilitapahtumista. Yhteystietojen oikeellisuutta ei tarkisteta ja vastuu tietojen ajantasaisuudesta on niiden antajalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille kirjallisesta pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisen aineiston suojauksessa on otettu huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta.
Jäsenrekisteriin on pääsy vain puheenjohtajalla ja jäsenasioista vastaavalla. Muihin rekistereihin pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä, hallituksen jäsenillä tai muulla hallituksen päätöksellä erikseen valtuuttamalla henkilöllä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 ja yhteyshenkilön kohdassa 3.

10. Tiedon korjaaminen ja tietojen korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi tehdä verkkosivuilla, jos siihen on annettu mahdollisuus, tai sähköpostitse, mutta se on varminta tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 ja yhteyshenkilön kohdassa 3.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainituista käyttötarkoituksista suoramarkkinointi ja sähköinen suojamarkkinointi, jos rekisteröity on aikaisemmin itse sallinut sähköisen suoramarkkinoinnin. Kiellon voi tehdä verkkosivuilla, jos siihen on annettu mahdollisuus, tai sähköpostitse, mutta se on varminta tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 ja yhteyshenkilön kohdassa 3. Markkinointikielto voi vaikuttaa yhdistyksen palvelujen saatavuuteen.

12. Evästeet
Rekisterinpitäjän verkkopalveluissa ja -sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat rekisteröidyn tietokoneelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat rekisteröidyn tunnistamisen ja yksilöllisen sisällön näyttämisen. Rekisteröidyllä on mahdollisuus muuttaa oman verkkoselaimensa asetuksia ja kieltää evästeet, mutta tällöin verkkopalvelujen ja -sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

 


Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §, laadittu 19.10.2009, lisätietoja www.tietosuoja.fi